De Morgenstond

De Morgenstond

ALGEMEEN REGLEMENT LIDMAATSCHAP

1.lidmaatschap

1.0 Het aanvaarden van het lidmaatschap betekent automatisch dat men de reglementen- algemeen reglement lidmaatschap en statuten van de club- aanvaard en uitvoert zoals beschreven.

1.1 Lidgeld is voor aktieve leden 30 €, voor ereleden blijft het lidgeld 10 € voor het huidig geldende jaar (2020).

Er zal samen met het lidgeld een “ritten bonus” worden betaald van 20 €. (Zie 2.4 Rittenbonus)

1.2 Het lidgeld is betaald voor aanvang van het fietskalenderjaar en de lidkaart volledig ingevuld.

1.3 Aansluiting in een lopend kalender jaar is mogelijk; lidmaatschapsbijdrage is regressief volgens het aantal lopende kalendermaanden.

1.4 De lidkaart is het enige geldende bewijs als aansluiting bij de vereniging en is in noodzakelijk bezit bij een fietsevenement.

1.5 Elk aktief lid moet dmv een familiale polis zijn verzekert. Elk lid verklaart op erewoord in goede fysieke gezondheid te verkeren om aan de ritten deel te nemen. Het lidmaatschap houdt in dat ieder lid zich akkoord verklaart met de reglementen en statuten van de vereniging.

1.6 Lidmaatschap is mogelijk indien alle openstaande tegoeden; lidgeld en boetes zijn voldaan aan de club. Bij hernieuwde aansluiting na een ontslagperiode van één of meerdere jaren dienen steeds alle openstaande schulden eerst te worden vereffend, alvorens vernieuwd lidmaatschap te verkrijgen, indien niet terugvindbaar een forfait overeenkomend met 1 jaar lidgeld incl. rittengeld.

2. Kalender en kampioenschap

2.1 Een kalender zal worden opgemaakt aan de hand van de opgegeven ritten door de aktieve leden. Deze zal beschikbaar zijn voor de aanvang van het fietsseizoen.

2.2 Er zijn drie soorten ritten: voor-, en najaars ritten Maart & Oktober (60 – 65 km), seizoenritten April tem September (80 – 85 km) en lange ritten (> 100 Km). Vertrek uren en parcours worden op de kalender vermeld.

Lange ritten en meerdaagse ritten worden in samenspraak met bestuur en aktieve leden gepland.

2.3 Kampioenschap: de clubkampioen is het lid met de meeste gereden ritten, bij een gelijke stand zullen het aantal gereden kilometers doorslaggevend zijn.

Alle ritten tijdens de meerdaagse tellen mee voor het kampioenschap. Er worden enkel bonussen toegekend voor ritten opgenomen in de kalender.

2.4 “rittenbonus”

De rittenbonus is de vervanging van de “boete” regeling  in het verleden.

De bonus is 20 € per kalenderjaar,  iedere gereden rit is een is equivalent aan 0,50 . De uitkering van de bonus is na beeindigen van een kalenderjaar (algemene vergadering).

 Er is geen teruggave van rittenbonus bij:

 – Afwezig bij een kalenderrit

 – Niet de helft van de kilometers van het te volgen parcours afgelegd te hebben.

 – Alle uitzonderingen zullen door het bestuur worden beslist. (onherstelbare pech, ongeval tijdens rit e.d.)

3. Kledij en uitrusting

3.1 Kledij: het bestuur zorgt voor aangepaste clubkledij –zie statuten- en is voorzien voor 4 jaar, verkrijgbaar zolang dit voorhanden is bij de leverancier. Eventuele bijbestellingen zullen via het clubbestuur worden geplaatst.

3.2 Het dragen van de clubuitrusting en valhelm is verplicht bij deelname aan kalenderritten.

3.3 Bij nieuwe clubkledij wordt een voorschot van 100 € gevraagd aan de leden die niet voldoen aan de 40% regel v/d gereden ritten, over de laatste 4 jaar, of het aantal dienstjaren voor recente leden.

4.Veiligheid

4.1 Het geldende verkeersreglement inzake fietsers in groep Artikel 43Bis is van toepassing. (zie bijlage.)

4.2 In geval van slecht weer tijdens een rit zal het bestuur in samenspraak met de kopman beslissen om de rit in te korten.

 4.3 Ingeval van sneeuw, mist met zichtbaarheid van < 100 meter en ijzel wordt er niet gereden.

Bij elke andere omstandigheid moet de rit met minimum 7 aktieve leden worden gestart en minimum 7 aktieve leden worden uitgereden om te gelden voor het kampioenschap. Bij een aanwezigheid van minder dan 7 leden door externe factoren; meerdaagse, vakantietijd, gebrek aan voldoende leden enz., zal het bestuur oordelen over de geldigheid van de rit ivm het kampioenschap.

Indien de kopman van de kalenderrit niet aanwezig is, wordt er een alternatief gezocht met  de aanwezigen.

4.4 Bij betwisting zal het bestuur oordelen over de geldigheid van de rit, tellend voor het kampioenschap.

4.5 De kopman van kalenderrit zorgt voor een veilig en degelijk parcours, houdt rekening met wegcode,  het clubreglement en zorgt voor een reserve buitenbandje.

 4.6 De deelnemers aan de kalenderrit zorgen dat hun fiets technisch in orde is, ingeval van ongeval of materiaal pech zal iedereen wachten en zonodig helpen. Bij onherstelbare breuk zal gezocht worden naar geschikt transport.

4.7 Snelheid tijdens de rit: deze zal worden aangepast aan de weers- en wegomstandigheden en het sportieve niveau van de groep. De snelheid moet ten alle tijde aangepast worden zodat iedereen met de groep de rit kan uitrijden – samen uit, samen thuis. Excessen ivm snelheid zowel in de positieve als negatieve zin zullen in het bestuur besproken worden, en  daarna een beslissing zullen nemen in het belang van de groep en de club.

4.8 Volgwagen:

Een volgwagen wordt voorzien bij lange ritten en/of ritten waar dit nodig wordt geacht bvb meerdaagse.

 De bestuurder rijdt op eigen verantwoordelijkheid en is voorzien van de verbandkist, een (voet)fietspomp, reservewielen, gereedschapskist en signaalbord en/of spandoeken.

                                                                                               LID – rev.01-170315-gvdb

                                                                                             Aangepast 14/02/2020-as