De Morgenstond

De Morgenstond

Clubreglement

1/Leden .

1.1/ Het bestuur kan indien nodig ten allertijden een ledenstop inlassen.

1.2/ Ereleden hebben een lidkaart aan de ½ prijs van de leden, zij fietsen niet mee maar kunnen wel deelnemen aan de andere activiteiten van de club.

1.3/ Elk lid moet in het bezit zijn van een familiale polis.

2/Lidkaart.

2.1/ Lidgeld is voor fietsende leden 20€ en voor ereleden 10€ per jaar en moet volledig ingevuld en betaald zijn voor de start van het nieuwe seizoen.

2.2/ I s het enige bewijs als aangeslotene bij onze club en is noodzakelijk bij elke uitstap van onze kalender.

2.3/ Men kan pas een nieuwe lidkaart krijgen als alle boetes betaald zijn.

Een lid die uit de club gestapt is met een openstaande rekening aan boetes, kan pas lid worden na het betalen van een forfaitair bedrag van 20€.

3/Bestuur.

Doel: is het voortbestaan van de club instant houden en sportieve lijnen uitzetten.

3.1/ Is verkiesbaar om de 3 jaar en bestaat uit een onpaar aantal leden.

3.2/ Heeft het recht om leden die het reglement negeren en de werking van de club schaden, uit te sluiten.

3.3/ Kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voorvallen.

4/Kampioen.

4.1/ De kampioen is de persoon die de meeste ritten heeft gereden.

Bij een gelijke stand zullen de meest gereden kilometers doorslaggevend zijn.

4.2/ De volledige ritten van de meerdaagse zullen meetellen voor het kampioenschap ( boetes zie artikel 5).

5/Boeten.

Boete is vastgelegd op 0,5€/rit en zal afgerekend worden op het einde van het seizoen:

5.1/ Afwezig zijn.

5.2/ Niet de helft met de groep heeft mee gevolgd.

5.3/ Tijdens de meerdaagse zal enkel boetes aangerekend worden op de dagen dat er een rit is voorzien op de kalender.

6/Kledij.

6.1/ De kledij is voor 4 jaar en is verkrijgbaar zolang er voorraad is.

6.2/ Het dragen van de clubkledij en valhelm is verplicht.

6.3/ bij nieuwe clubkledij wordt een voorschot van 100€ gevraagd aan de leden die niet voldoen aan de 40% regel v/d gereden ritten, over de laatste 4 jaar, of de aantal dienstjaren voor recente leden.

7/Parcours.

De kalender is beschikbaar op de eerste zondag van de maand maart.

Iedereen kan een gewone rit of een grote rit aanvragen door het invullen van een formulier.

De ritten zijn gelimiteerd en de max. afstand mag niet overschreden worden.

7.1/ Maart en oktober: vertrek om 9uur, afstanden 60km tot  max.65km.

7.2/ April t/m september: vertrek om 8uur, afstanden van 80km tot max.85km.

7.3/ Tijdens onze grote ritten 100km en meer en de meerdaagse wordt er regelmatig van kop gewisseld.

7.4/ De club organiseert grote ritten en een meerdaagse in samenspraak met de andere leden.

8/Veiligheid.

8.1/ In geval van slecht weer tijdens een rit zal het bestuur in samenspraak met de kopman beslissen om de rit in te korten.

8.2/ Ingeval van sneeuw, mist-100m zicht en ijzel wordt er niet gereden.

Bij gelijk welke andere omstandigheden moet er met min. 7 personen gestart worden, en moet de rit met min. 7 personen uitgereden worden. Indien de kopman niet aanwezig is kan er een alternatief gezocht worden.

8.3/ Het bestuur zal bij betwisting beslissen over de geldigheid van de rit.

8.4/ De kopman van een kalenderrit zorgt voor een veilig en een degelijk parcours, en houdt het reglement onder controle en heeft een reservebuitenbandje mee.

8.5/ Ingeval van een ongeval of materiaalpech moet iedereen wachten en zo nodig helpen. Bij onherstelbare breuk wordt er voor transport gezorgd.

9/ Snelheid.

De snelheid wordt aangepast aan de omstandigheden en in de orde van grootte van ongeveer 30km/uur op vlakke wegen. Indien blijkt dat deze te hoog ligt zal men verminderen zodat iedereen in groep het lokaal bereikt. Excessen i.v.m. de snelheid zowel in de positieve als in de negatieve zin zullen in het bestuur besproken worden, die nadien een beslissing zullen nemen in het belang van de club.

10/ Volgwagen.

De reserve zal bij loting aangeduid op onze algemene vergadering en zal zelf moeten informeren of dat hij al dan niet moet rijden. De bestuurder rijdt op eigen verantwoordelijkheid, en is voorzien van de verbandkist, de fietspomp, de reservewielen, de gereedschapskist en het signaalbord op een aangepaste drager allemaal van de club.

De telefoonnummer van onze vaste persoon die meestal wel rijdt is te vinden op onze rittenkalender bovenaan rechts.

Aanpassingen reglement 2020